Hoppa till innehåll
atlas copco aktie

Blanka aktier – vad är blankning och hur går det till?

Är du en investerare som letar efter ett nytt sätt att maximera din vinst? Att blanka aktier kan vara svaret. Det är en av de mer riskfyllda investeringsstrategierna som finns, men den kan också ge hög avkastning om den görs på rätt sätt.

På denna sida förklarar vi vad blankning är och hur investerare kan använda det till sin fördel – från att förstå nyckelbegrepp till att överväga potentiella risker och vinster som är förknippade med det.

Vi hoppas att du i slutet har en bättre uppfattning om huruvida blankning är rätt för din portfölj eller inte!

Blanka aktier
Vad innebär det att blanka aktier?

Att blanka aktier innebär att en investerare spekulerar på att en akties pris kommer att sjunka på börsen. Denna strategi används vanligtvis i fall där aktien anses vara övervärderad, och investerare tror att en nedgång kommer att inträffa.

Processen involverar att man lånar aktier från en aktieägare som äger aktierna fysiskt och sedan säljer dem på börsen. När aktiekursen förhoppningsvis sjunker, köper investeraren tillbaka aktierna och återlämnar dem till ägaren, samtidigt som han eller hon behåller vinsten som uppkommits mellan försäljningspriset och återköpspriset.

Detta är en omvänd process jämfört med den traditionella strategin att köpa lågt och sälja högt. Det är viktigt att förstå riskerna som är förknippade med detta tillvägagångssätt, eftersom förlusterna kan vara större om aktiekursen ökar istället för att sjunka.

Hur fungerar blankning?

Blankning är en investeringsstrategi där investerare spekulerar i att en akties eller annan tillgångs värde kommer att sjunka snart. Strategin innebär att investerare lånar aktier från en aktieägare, säljer dem på marknaden och hoppas kunna köpa tillbaka dem till ett lägre pris innan de måste returneras.

På detta sätt kan investerare göra vinst på skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset. Blankning innebär en högre risk då förlusterna i teorin kan bli obegränsade, eftersom det inte finns något tak för hur mycket en aktie kan stiga i värde.

Men samtidigt erbjuder det även goda möjligheter till avkastning på kort sikt om man har rätt bedömning och kan följa marknadens utveckling noggrant.

Blanka aktier

Var kan jag låna aktier till blankning?

En fråga som ofta dyker upp bland investerare är var man kan låna aktier till blankning. Blankning innebär att man säljer aktier man äger inte i förhoppning om att kunna köpa tillbaka dem till ett lägre pris senare, och därmed tjäna pengar på aktiernas värde-minskning.

För att blanka aktier behöver du först låna dem från någon som äger dem, vanligtvis genom en aktör på finansmarknaden som en bank, fond eller mäklare. Det är dock inte alla mäklare som erbjuder tjänsten att låna ut aktier för just detta syfte, och det kan vara en bra idé att göra en grundlig jämförelse av de olika aktörernas villkor och kostnader innan du bestämmer dig för var du vill låna ut aktier till din blankning.

Det kan även vara värt att känna till att blankning innebär en högre risk än traditionell aktiehandel, då det teoretiskt sett inte finns någon gräns för hur mycket du kan förlora om aktiekursen skulle stiga istället för att sjunka som du förväntar dig.

Möjligheter och risker med att blanka aktier

Att blanka aktier innebär att sälja lånade aktier i förhoppning om att köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris och därmed göra en vinst. Denna strategi förutsätter att investeraren tror på en nedgång i värdet på ett företags aktie och kan innebära både möjligheter och risker för den som försöker maximera avkastningen på sina investeringar.

En av möjligheterna att blanka aktier är att tjäna pengar även under en börsnedgång, vilket kan agera som en slags försäkring mot de värdeminskningar som kan drabba ens övriga investeringar.

Dessutom kan blankning hjälpa till att blotta övervärderade företag och bidra till en mer rättvisande prisbildning på marknaden. Men strategin är inte utan risker – om aktiekursen istället stiger efter att du sålt de lånade aktierna måste du köpa tillbaka dem för ett högre pris, vilket kan leda till stora förluster.

Blankning innebär även en obegränsad förlustrisk, då det i teorin inte finns något tak för hur mycket en aktie kan stiga i värde. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa risker och att balansera sin investeringsstrategi därefter.

Hur fungerar blankningar aktier rent praktiskt?

Blankning av aktier är en intressant och ibland kontroversiell investeringsstrategi som används för att dra nytta av prisförändringar på aktiemarknaden.

Rent praktiskt innebär det att en investerare lånar ut aktier från en aktieägare, säljer dem omedelbart på marknaden och förbinder sig att köpa tillbaka och återlämna aktierna vid en framtida tidpunkt. Investerarens gissning är att aktiens pris kommer att sjunka under den tid som återköpet sker – om det gör det, kan investeraren köpa tillbaka aktierna billigare än vad de såldes för och tjäna en vinst på prisskillnaden.

Det är viktigt att förstå att blankning aktier innebär en viss risk eftersom priserna kan stiga istället för att sjunka, vilket skulle resultera i en förlust för investeraren. Men när det fungerar korrekt, kan blankning av aktier vara ett effektivt sätt att dra nytta av svaga marknadsförhållanden och skapa vinster för en investerare som är villig att navigera i dessa komplicerade vatten.

Blankning innebär att du lånar aktier av någon annan

Blankning är en intressant och potentiellt lukrativ investeringsstrategi som många professionella investerare utnyttjar.

Processen innebär att man lånar aktier från någon annan, vanligtvis en stor institutionell ägare, och säljer dem direkt på marknaden i hopp om att de kommer att bli billigare i framtiden.

När, eller om, detta inträffar, köper man tillbaka aktierna för det nya, lägre priset och återlämnar dem till ägaren. Det intressanta är att man håvar in skillnaden, vilket i detta fall blir vinsten.

Blankning kan vara riskabelt, men det ger investerare möjlighet att tjäna pengar även när aktiemarknaden är på nedgång. Det är dock viktigt att ha en tydlig förståelse för de risker som är involverade, då eventuellt misslyckande kan leda till stora förluster.

Blankning är en chans att tjäna pengar när marknaden går ner

Blankning erbjuder en unik möjlighet att dra nytta av nedgående marknadstrender och därmed tjäna pengar trots en negativ börsutveckling.

Den grundläggande idén bakom blankning är att låna och sälja en tillgång när man förutser att värdet kommer att minska, för att sedan köpa tillbaka den till ett lägre pris och återlämna den lånebeloppet till utlånaren. På så vis kan investerare och traders effektivt använda sig av prisskillnaderna för att generera avkastning, även när börsen är på väg ner.

Utöver att erbjuda diversifiering och nya möjligheter att tjäna pengar kan blankning även vara till hjälp för att balansera ens övergripande portfölj, samt fungera som en hedgingstrategi under en svår ekonomisk miljö.

investmentbolag

Äganderätten överförs vid blankning

I äganderättsöverföring vid blankning är det viktigt att förstå att förloppet innebär att en investerare lånar aktier och säljer dem omedelbart med förhoppningen om att köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris. På så vis kan investerare göra en vinst genom att dra nytta av prisfall på aktiemarknaden. Äganderätten över aktierna övergår då tillfälligt mellan säljaren och långivaren, vilket innebär att låntagaren får kontroll över aktierna och betalar en ränta för att nyttja långivarens ägande. Blanka aktier är en högriskstrategi som kräver god analys och djupkunskap av de aktier som innefattas i transaktionen, eftersom priset på en aktie kan öka istället för att minska, vilket kan leda till stora förluster för låntagaren.

Skillnaden mellan att korta en aktie och blanka en aktie

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att korta en aktie och blanka en aktie när man är involverad på aktiemarknaden. Kort försäljning handlar om att sälja en aktie som man inte äger, i förhoppning att köpa tillbaka den senare till ett lägre pris.

Detta sker genom att låna aktien och sälja den direkt. När priset på aktien sjunker, köper man tillbaka den och ger tillbaka den till långivaren, samtidigt som man behåller skillnaden som vinst. I en blankning, investeraren säljer också aktier som de inte äger, men istället för att låna dem direkt, gör de det genom att använda finansiella instrument som terminskontrakt eller optioner. Dessa instrument är avtal mellan köpare och säljare och innebär att en part måste köpa eller sälja en tillgång vid ett bestämt datum och pris.

Målet är också att dra nytta av en förväntad prisnedgång, men att använda sig av derivatinstrument innebär att investerare kan kontrollera större exponering mot aktier än vad som vore möjligt att äga direkt. Det innebär högre potential för vinst, men samtidigt högre risker.

Blankning– moral och etik

Blankning, en finansiell strategi där man säljer aktier man inte äger i hopp om att köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris, väcker ofta debatt när det kommer till moral och etik.

Även om blankning är en laglig affärsmetod på många marknader, ifrågasätter många dess etiska implikationer och konsekvenser. Kritiker hävdar att blankning främjar spekulation och kan bidra till finansiell instabilitet, särskilt under turbulenta ekonomiska tider.

Dessutom kan blankning leda till skadlig marknadsmanipulation när stora grupper av investerare samordnar sina försäljningar för att kraftigt sänka priserna. Å andra sidan argumenterar förespråkare för blankning att det skapar mer effektiva och transparenta marknader genom att uppmuntra investerare att kritiskt granska bolags värderingar och förväntningar samt att agera på sina misstankar om övervärdering.

investmentbolag

Exempel på blankning som går bra

Blankning är en investeringsstrategi som använder av investerare för att dra nytta av fallande marknader och priser. Det finns flera exempel på när en blankning lyckats och genererat betydande vinster för investerare.

Ett känt exempel är när finansmannen George Soros blankade det brittiska pundet 1992, vilket resulterade i en vinst på över en miljard dollar.

Genom att identifiera de svagheter och problem som fanns i det brittiska finanssystemet, lyckades Soros förutspå hur marknaden skulle reagera och agera därefter. Detta exempel visar på hur en välgrundad och kalkylerande blankningsstrategi kan resultera i stora vinster, samtidigt som det också illustrerar hur viktigt det är att noggrant analysera marknadens förutsättningar och trender för att lyckas med sådana investeringar.

investmentbolag

Blankar du aktier riskerar du att förlora mer än du investerat

Att blanka aktier innebär att man spekulerar i att en akties värde kommer att minska, och det kan vara frestande att pröva på denna tradingstrategi för att tjäna snabba pengar.

Men det är viktigt att vara medveten om att detta sätt att handla med aktier kan innebära stora risker och att du faktiskt kan förlora mer än du ursprungligen investerat. När du blankar en aktie lånar du den från någon annan och säljer den i förväg, med förhoppningen om att köpa tillbaka den senare till ett lägre pris och på så sätt göra vinst på mellanskillnaden.

Om aktien i stället ökar i värde, tvingas du köpa tillbaka den till ett högre pris än vad du sålde den för, vilket resulterar i en förlust. Det finns ingen övre gräns för hur mycket en aktie kan stiga i värde, vilket innebär att det i teorin inte heller finns någon gräns för hur mycket du kan förlora.

Det är därför viktigt att noggrant överväga riskerna och göra välgrundade beslut innan man ger sig in i blankningsaffärer.

Nakenblankning av aktier

Nakenblankning av aktier är en handelsstrategi som innebär att en investerare säljer aktier som de inte äger, med förhoppningen om att köpa tillbaka dem till ett lägre pris och tjäna pengar på differensen.

Denna praxis är kontroversiell och innebär en hög grad av risk, eftersom investerare potentiellt kan förlora en obegränsad mängd pengar om aktiekursen stiger snabbt. För att skydda sig mot detta, används ofta marginkrav och stoppgränser av handlare som involverar nakenblankning.

På global nivå har regleringar kring nakenblankning skärpts under de senaste åren i syfte att dämpa risken för finansiell instabilitet och skydda småsparare från manipulering av marknadsaktörer.

Även om nakenblankning kan vara en del av sofistikerade investeringsstrategier, är det viktigt att vara medveten om de potentiella risker och konsekvenser som följer med denna typ av handel.

Att tänka på innan du blankar aktier

Innan du överväger att blanka aktier är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna och belöningarna som kommer med denna investeringsstrategi.

När du blankar aktier spekulerar du i att aktiens pris kommer att falla, vilket innebär att du säljer lånade aktier i förhoppningen om att köpa tillbaka dem till ett lägre pris och därmed bära hem skillnaden i vinster. Denna metod kan resultera i höga vinster, men den innehåller också betydande risker.

Bland dessa risker är obegränsade förluster, eftersom aktier kan stiga obegränsat i pris, och höga räntekostnader som kan ätas upp av eventuella vinster.

Det är också viktigt att noggrant övervaka marknadsförhållanden och att ha en tydlig exit-strategi i händelse av att aktierna inte blir billigare. Genom att ha en välplanerad strategi och vara under motståndlig för eventuella förluster kan du maximera potentiella vinster samtidigt som du minimerar riskerna vid blankning av aktier.

Blanka aktier

Dessa aktier kan du blanka hos Avanza bank

Att blanka aktier kan vara en spännande och strategisk aspekt av investeringar, och hos Avanza bank finns det en rad möjligheter för dig som vill ge dig in i denna för många outforskade del av aktiemarknaden.

Att blanka innebär att man spekulerar i en akties prisnedgång, och det sker genom att man säljer aktier man äger inte i förhoppningen att kunna köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris.

Hos Avanza erbjuds denna möjlighet för en mängd olika aktier inom flera branscher, vilket innebär att du kan diversifiera din investeringsstrategi och söka mer avkastning på din portfölj. Oavsett om du är en rutinerad investerare eller bara nyfiken på att testa nya vägar, kan det vara värt att utforska

Blankningsalternativen hos Avanza bank

Blankningsbara aktier på Avanza bank har följande lista sammanställts:

 1. Electrolux B
 2. ABB Ltd
 3. Investor AB ser B
 4. Nordea Bank Abp
 5. Atlas Copco AB-B
 6. TeliaSonera AB
 7. Volvo Group
 8. Lundin Petroleum AB
 9. Hafslund ASA
 10. Swedbank AB
 11. Ericsson B
 12. Hennes & Mauritz AB
 13. Modern Times Group MTG B
 14. Stora Enso Oyj R
 15. Vestas Wind Systems A/S
Blanka aktier

Dessa aktierna kan du blanka hos Nordnet bank

Blankning av aktier kan vara en lukrativ strategi för investerare som tror att ett företags aktiekurs kommer att sjunka. Nordnet Bank erbjuder möjligheten att blanka aktier och dra nytta av den förväntade nedgången. Genom att låna och sälja aktier i förväg kan man senare köpa tillbaka dem till ett lägre pris och därmed tjäna pengar på skillnaden.

Men det är viktigt att komma ihåg att blankning också innebär en högre risk än vanlig aktiehandel, eftersom förlusterna kan vara i princip obegränsade om aktiekursen stiger istället. Innan du väljer strategin att blanka några aktier hos Nordnet Bank, är det klokt att noggrant analysera företagets prestation och utsikter, samt att övervaka marknadstrender och förhållanden för att minimera riskerna och förbättra dina chanser att göra en vinst.

Blanka aktier

Blankningsbara aktier på Nordnet bank har följande lista sammanställts:

 1. Atlas Copco AB-B
 2. TeliaSonera AB
 3. Svenska Cellulosa SCA B
 4. Investor AB ser B
 5. Kinnevik B
 6. Hufvudstaden A
 7. Ericsson B
 8. Skanska AB Class B
 9. Swedbank AB
 10. Lundin Petroleum AB
 11. Stora Enso Oyj R
 12. Sandvik AB
 13. Electrolux B
 14. Modern Times Group MTG B
 15. Nordea Bank Abp
Börsens mest blankade aktier

För att hjälpa investerare att identifiera de mest blankade aktierna inom den svenska börsen, har följande lista sammanställts:

 1. Ericsson B
 2. ABB Ltd
 3. Nordea Bank Abp
 4. Volvo Group
 5. Hennes & Mauritz AB
 6. Svenska Handelsbanken AB
 7. SEB B
 8. Volvo Car Corporation
 9. Modern Times Group MTG B
 10. Elekta AB
 11. Skanska AB Class B
 12. Astrazeneca PLC
 13. Sandvik AB
 14. Scandinavian Tobacco Group A/S
 15. Swedbank AB
Blanka aktier
Atlas Copco aktie

Detta var de största händelserna 2022 för Atlas Copco aktie

Atlas Copco aktie

Guide: Allt du behöver veta om Atlas Copco aktie innan du investerar

Atlas Copco

Så ska Atlas Copco klara konkurrensen

Atlas Copco aktie

Atlas Copcos aktie – Så tror analytikerna 2023

Börsen

Har du också undrat? Vi förklarar begreppet att blanka aktier för dig

Atlas Copco aktie

Det här är vad analytikerna tror om framtiden för aktiekursen i Atlas Copco

Atlas Copco

Så här arbetar Atlas Copco med sin hållbarhet

Börsen

Våran rekommendation för att hitta de bästa aktierna på Avanza 2023

Atlas Copco aktie

Så står sig Atlas Copco aktie på Avanza i jämförelse med deras konkurrenter

Atlas Copco aktie

Investeringsstrategier som håller Atlas Copco på tårna

Atlas Copco aktie

Framtida mål för Atlas Copco aktie- detta siktar de mot!

Atlas Copco aktie

Hur volatil är Atlas Copco aktie verkligen? Vi tittar närmare på det!

FAQ - Vanliga frågor och svar om att blanka aktier

På Nordnet och Avanza kan du välja mellan en mängd olika aktier i flera olika branscher för blankning. Det är dock viktigt att noggrant analysera företagets resultat och utsikter innan du fattar ett investeringsbeslut.

Blankning kan vara en lukrativ och givande strategi för investerare som är villiga att ta risker och förutse en nedåtgående trend i aktiekurserna. Det är dock viktigt att komma ihåg att förlusterna också kan vara obegränsade om aktiekursen i stället stiger.

Nej, du kan inte blankoförsälja onoterade aktier eftersom de inte tillgängliga för handel på aktiemarknaden. Dessutom kan vissa aktier ha restriktioner eller andra bestämmelser som begränsar möjligheterna till blankning. Därför är det viktigt att undersöka och förstå reglerna för en viss aktie innan man fattar ett investeringsbeslut.

Nakenblankning är en form av aktiehandel där investerare säljer aktier utan att först låna dem. Detta kan skapa ett artificiellt utbud och sänka priset på aktien, vilket kan leda till potentiella förluster om aktien stiger i stället för att sjunka. Nakenblankning är olagligt i de flesta länder, därför rekommenderas det starkt att undvika denna typ av handel.

För att blankning av en aktie måste du först låna aktierna från en annan investerare eller institution som innehar dem. Du säljer sedan de lånade aktierna på marknaden och hoppas kunna köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris för att göra en vinst. Det är dock viktigt att förstå att denna strategi medför en ökad risk för förlust om aktiekursen.

Blankning är en strategi som investerare använder för att tjäna pengar på förväntade nedgångar i aktiekurserna. Investerare lånar aktier från en annan investerare eller institution, säljer dem på marknaden och köper tillbaka dem senare till ett lägre pris. På så sätt kan investerarna göra en vinst på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset.

För att börja blankning av aktier måste du först identifiera en aktie eller sektor som du tror kommer att minska i värde. Därefter ska du undersöka företaget och dess framtidsutsikter för att avgöra om det är en lämplig aktie för blankning. Sedan lånar du aktierna från en annan investerare och säljer dem på marknaden.

Förespråkare av blankning hävdar att det bidrar till att skapa likviditet på marknaden, vilket gör det möjligt för investerare att dra nytta av de möjligheter som uppstår på en nedåtgående marknad. Dessutom kan blankare hjälpa till att identifiera företag med dåliga fundamenta eller bedräglig verksamhet. Slutligen hävdar förespråkarna att blankning kan fungera som en kontroll och balans för aktiekurserna och förhindra att de blir alltför uppblåsta.

Kostnaden för blankning inkluderar låneavgifter i samband med lån av aktier samt eventuella marknadsprovisioner och skatter. Dessutom kan du bli utsatt för en ”short squeeze” när priserna stiger oväntat och du tvingas köpa tillbaka dina lånade aktier till ett för högt pris.